Geen Paniek er is een oplossing!

Er is een oplossing voor hinderlijke angstgevoelens op de weg, of het nu gaat om bruggen, viaducten, inhalen van vrachtverkeer of wegversmallingen. Deze worden namelijk als meest problematisch beleefd. Onbegrip en schaamte zijn lastige bijwerkingen, je hebt immers toch al lange tijd een rijbewijs en al aardig wat kilometers zonder problemen gereden. ”Hoe kan het toch?”, wordt me vaak gevraagd.

Ik ben Nicole Neijts, bevoegd rijinstructrice, gecertificeerd rijangstcoach (2009) aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor rijangstcoaches; Rijangstlabel.nl  CPION registratie en ACT gecertificeerd (acceptance and commitment therapy)

Impressie cursus ”omgaan met tunnelangst” 11 maart 2020 Gaasperdammertunnel.

20200311_171026[10550]

Waar komt rijangst vandaan?

Er zijn veel verschillen maar nog meer overeenkomsten wat betreft rijangst; een algemene deler is de angst om controle te verliezen. Het gevoel dat je geen grip meer hebt op de situatie of over je eigen functioneren is een akelige gewaarwording. Onderliggend kan een sterke behoefte liggen om erg goed te functioneren (lees: niet fout!) Als je graag de regie hebt en het lastig vind om deze uit handen te geven is ook een valkuil. En herken je misschien dit: een hyper alertheid naar binnen en of naar buiten gericht: “gaat het wel goed?” Opgejaagdheid zie ik ook regelmatig terug komen, niet treuzelen maar opschieten graag! Langdurig te gespannen zijn is ook al niet bevorderlijk voor innerlijke rust.

 Waar zijn de oefeningen op gebaseerd?:

Vanuit de psychologie zijn de oefeningen gebaseerd op exposure: onder begeleiding aangaan van hetgeen er vermeden wordt. En cognitieve gedragstherapie: het doorbreken van hardnekkige patronen die als hinderlijk worden ervaren in het dagelijks leven. Tevens maak ik gebruik van de kennis en ervaring met ACT (acceptance and commitment therapy) En uiteraard worden de verkeerstaken ingezet: het takenproces: waarnemen/voorspellen/evalueren/beslissen/handelen.  

Welke thema’s komen o.a. voorbij?

Overzicht geeft rust zijn o.a. sleutelwoorden tijdens de begeleiding op de weg.  

Het omzetten van negatieve controle (aandacht naar binnen gericht)  naar een positieve controle (aandacht naar buiten gericht)

Hardnekkige foute overtuigingen onder ogen gaan zien. Denk aan: conclusies die te snel worden getrokken op basis van zelf gemaakte bepalingen. Maar ook de foute overtuiging dat angst waarschuwt: angst is geen gevaar! (psycho educatie over de vicieuze cirkel)

Wordt weer verkeersdeelnemer in plaats van toeschouwer! Voorspellen is anders dan het hebben van vooroordelen die te snel gemaakt kunnen worden.

Acceptatie is ook van belang, staak de oorlog met jezelf!

Lichaamshouding en ademhaling komen ook vaak aan bod.

Rijangst is een veel voorkomende angst. Het hebben van rijangst is ook meteen belemmerend voor je werk en je sociale leven. Het levert veel stress en vermijding. Ziekteverzuim ligt op de loer.

De angst voor de angst is bijna een logisch gevolg. Het is de bekende vicieuze cirkel waarin je terecht bent gekomen. Deze wil je uiteraard graag doorbreken! Hoe pak je dat aan?

Nieuwe ontwikkelingen bij RC opleidingen: We zijn druk bezig met het maken van nieuw lesmateriaal, conform WRM 37 en WRM 20 zoals bij IBKI is voorgeschreven, t.b.v. bijscholingen voor rijinstructeurs. Deze verwachten we te starten in 2020. De onderwerpen laten zich raden: rijangst en faalangst! Mijn missie is om waardevolle kennis over te dragen zodat er meer rijscholen een passende begeleiding kunnen bieden. Er wordt nu nog vaak technisch beredeneert met een instructie pet: “je kan prima auto rijden, probeer daar op te vertrouwen” Aardig bedoeld maar niet helpend.

Lees meer over trainingen, begeleidingen en cursussen.